Problem z połączeniem

Welcome To get started please read our short introduction.
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Problem z połączeniem

[ Edited ]

Kilka dni temu wyświetliła mi się wiadomość o aktualizacji skypa. Skorzystałam z tej możliwości potwierdzając ją, po czym skype utracił kontakt z internetem. Internet mam, lecz nie mam połączenia skypa z internetem. Próba zmiany nazwy i hasła także się nie powiodła, cały czaswyświetla się informacja o niemożnosci połączenia się skypa z internetem. PROSZĘ O POMOC, BO NIE MAM POJĘCIA CO DALEJ ROBIĆ.


EDIT : title case changed.

elusia431
Novel Tourist
Kudos: 0
Posts: 1
Registered: 05-08-2012
Message 1 of 1 (689 Views)
Reply

© 2015 Skype and/or Microsoft. The Skype name, associated trade marks and logos and the "S" logo are trade marks of Skype or related entities. Use of this website constitutes acceptance of the Terms of Use and Privacy and Cookie policy.

No emergency calls with Skype
Skype is not a replacement for your telephone and can't be used for emergency calling