Re: Please help when Skype can't. Basically we nee...

Welcome To get started please read our short introduction.
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Please help when Skype can't. Basically we need the phone support number to Skype!

 

Hei!

Vi fikk Skype nummer +46 31 360 8822 i oktober/november 2011 og har ikke hatt bruk for det før nå. Forsøkte derfor å ringe til dette nummeret fra vår mobiltelefon og får opplyst at nummeret ikke er i bruk. Tjenesten ble betalt for 12 måneder. Noen som har prosedyren på hva vi må gjøre step by step. Finnes det ikke en support telefon vi kan ringe for å få hjelp? På forhånd takk i en nødstituasjon hvor vår egen alternative support telefon ikke fungerer. På forhånd takk for all støtte og hjelp når vi i denne stund ikke når frem hos Skype.

 

Vennlig hilsen

 

Kent P.

Righttofly
Novel Tourist
Kudos: 0
Posts: 1
Registered: 30-06-2012
Message 1 of 2 (249 Views)
Highlighted

Re: Please help when Skype can't. Basically we need the phone support number to Skype!

Der findes ingen support telefon til Skype.

Der har til gengæld været mange problemer med Skype numre, men det du beskriver lyder jo som det rene bedrageri!  Måske er det en ide at ringe til politiet -- alvorligt sagt.

pluto
Reliable Adventurer
Kudos: 28
Posts: 33
Registered: 03-05-2012
Message 2 of 2 (240 Views)
Reply

© 2016 Skype and/or Microsoft. The Skype name, associated trade marks and logos and the "S" logo are trade marks of Skype or related entities. Use of this website constitutes acceptance of the Terms of Use and Privacy and Cookie policy.

No emergency calls with Skype
Skype is not a replacement for your telephone and can't be used for emergency calling